Interventie & onderzoek


Situatie & doel
De hoeveelheid speciaal basisonderwijs (SBO) scholieren die naar de havo gaan is minimaal. Dit heeft te maken met een grote achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen op het speciaal basisonderwijs (SBO) hebben te maken met een grote leerachterstand. In veel gevallen komt dit voort uit een andere leeringang (visueel) en/of disfuncties. Dit zorgt voor ernstige schade in de geestelijke gezondheid en de persoonlijke ontwikkeling. Ouders zoeken maandenlang naar een school met plek, kinderen krijgen noodgedwongen onder hun niveau les en zelfs docenten stoppen met hun baan vanwege de hoge werkdruk. Er zijn te veel leerlingen met behoefte aan speciaal basisonderwijs en te weinig docenten om hen les te geven. Daardoor ontstaan lange wachtlijsten en situaties waarbij kinderen niet op de juiste plek zitten. Het gaat om een groep kwetsbare kinderen! Elk kind moet in een veilige omgeving onderwijs kunnen krijgen dat bij hem of haar past. Onderstaande onderzoeken moeten inzicht geven in wat werkt in het versterken van beschermende factoren en hoe hier effectief op ingezet kan worden.

Onderwijs & zorg Nederland
Met ons landelijke netwerk van kinder- en jeugdcoaches, remedial teachers, reflexintegratiebehandelaars en optometristen, verzorgen wij een goede samenwerking tussen het onderwijs en zorg Nederland. Wij zijn gericht op lessen in sociaal-emotionele vaardigheden en het achterhalen van leer- en gedragsproblemen.

Interventie & onderzoek
In samenwerking met het FON (Functionele Oogzorg Nederland) onderzoeken wij kinderen met leerachterstanden. Een achterstand in de reflex ontwikkeling en/of fixatie disparatie heeft een grote invloed op de schoolprestaties van kinderen.

Onderzoeksgroepen
O > Kinderen met een ernstige leerachterstand.
O > Kinderen met een dyslexieverklaring.
O > Kinderen met de symptomen van dyslexie.
O > Kinderen met psychomotorische problemen.

Deel 1 | Anamnese-test
Om de kernproblematiek te achterhalen maken wij gebruik van een anamnese-test. Door deze vragenlijst krijgen wij inzicht in de reflex-ontwikkeling en oogsamenwerking van een kind.

Deel 2 | Psychomotorische achterstand | visuele screening
Wanneer er een achterstand is in de psychomotorische ontwikkeling, zal een reflexintegratiebehandelaar de visuele screening uitvoeren voor het uitsluiten van fixatie disparatie. De uitslag van de screening zal met de ouders en school worden doorgenomen voor het opstellen van een individueel begeleidingsplan. De voortgang zal tussentijds worden geëvalueerd met de ouders en leraren. Nadat de reflexintegratie behandeling is voltooid wordt het zorgtraject vervolgd door een remedial teacher.

Deel 3 | Visuele screening Fixatie disparatie
Wanneer de reflexen ontwikkeld zijn, zal een remedial teacher de visuele screening afnemen voor het uitsluiten van fixatie disparatie. Door middel van de bioptor-test kunnen wij de oogsamenwerking zeer nauwkeurig meten. De uitslag van de screening is bepalend voor een doorverwijzing naar een optometrist (voor een prismabril) of een onderzoek naar de leerstrategie van het kind. Een prismabril zorgt ervoor dat kinderen de letters niet meer wazig of dansend zien. Een prismabril met opvolging van leerondersteuning, zorgt ervoor dat kinderen hun leerachterstand kunnen bijwerken.

Deel 4 | Visuele screening | leerstrategie
Wanneer er geen tekenen zijn van fixatie disparatie of een achterstand in de reflex ontwikkeling, zullen wij de leerstrategie gaan onderzoeken van het kind voor optimale leerprestaties. Hiervoor zullen wij ons netwerk van remedial teachers (gespecialiseerd in anders leren of leren leren) aanspreken. Remedial teachers onderzoeken de leeringang van kinderen, vertalen de lesstof (visualiseren) en leren kinderen top-down denken (terug beredeneren). Hierdoor kunnen kinderen grip krijgen op het opslaan, verwerken en onthouden van de lesstof in de aangeboden programma’s. De aangeboden hulp van een remedial teacher is altijd afgestemd op de specifieke hulpvraag van kinderen en richt zich voornamelijk op de leerstrategie en het leerproces. Vanaf de screening coördineren onze leer-ondersteuners leerlingen in de uitvoering van specifieke vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Voorafgaand aan het traject zal er een individueel begeleidingsplan worden opgesteld. Deze voortgang zal tussentijds worden geëvalueerd met de ouders en leraren.

Deel 5 | Leerstrategie | lessen in sociaal-emotionele vaardigheden
Een ernstige leerachterstand heeft een grote invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Op individueel niveau zorgt dit voor stress, concentratieproblemen, onzekerheid, faalangst, een negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, prestatiedruk en compensatiegedrag. Een intensief groepsprogramma’s is van groot belang voor de geestelijke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Op groepsniveau verzorgen wij lessen in sociaal-emotionele vaardigheden. Hiervoor gebruiken wij de materialen van Gelukskoffer. Een schoolbrede methode die al meer dan 30.000 kinderen heeft bereikt.
Zorgadvies Inplannen
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@ziizorg.nl

×