Er zijn in Nederland veel ondernemers. Dat is niet gek, want Nederland is van oudsher een echt handelsland. Echter, lang niet alle ondernemers verhandelen producten. Er zijn immers talloze verschillende soorten bedrijven. Als je een eigen bedrijf hebt, is het belangrijk om je niet alleen te richten op het maken van winst, maar ook op het verbeteren van de samenleving. Dit kun je doen door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hierbij moet je wel rekening houden met bepaalde zaken.

Zorg ervoor dat je afval op de juiste plek terecht komt

Dit klinkt misschien als een open deur, maar er zijn toch nog erg veel bedrijven die hun afval niet op de juiste manier afvoeren. Er kunnen veel verschillende redenen zijn waardoor bedrijven dit doen. Soms is het simpelweg zo dat zij niet weten wat zij verkeerd doen, maar er zijn ook bedrijven die willens en wetens het milieu onnodig vervuilen omdat dit voor hen makkelijker of goedkoper is. Als je een bedrijf hebt dat relatief veel afval produceert, is het erg belangrijk om dit goed te scheiden. Je kunt dan een rolcontainer huren Renewi voor iedere soort afval. Op die manier kost het weinig moeite om de verschillende soorten afval van elkaar te scheiden. Het scheiden van afval is namelijk erg belangrijk voor het milieu.

Betaal iedereen in je keten van leveranciers een eerlijke prijs

Er zijn veel bedrijven in Nederland die producten importeren uit de zogenaamde lage loon landen. Dat komt doordat dit simpelweg een stuk goedkoper is dan het kopen van deze zelfde producten in andere landen waar de lonen hoger liggen. Echter, op deze manier houden bedrijven een systeem dat zorgt voor veel armoede en onrecht in stand. Zorg er als maatschappelijk verantwoorde ondernemer dus voor dat iedereen in de keten van leveranciers en producenten een eerlijke prijs krijgt voor hetgeen dat hij of zij levert. 

Belast het milieu zo min mogelijk

Het is op dit moment erg belangrijk dat iedereen die dit kan zijn of haar best doet om een steentje bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Dat komt doordat er niet meer veel tijd over is totdat er grote negatieve gevolgen komen van dit probleem. Doe als ondernemer daarom je best om bij te dragen aan de oplossing en niet aan het probleem. Dat kun je bijvoorbeeld doen door stroom op te wekken door middel van zonnepanelen en geen auto met een verbrandingsmotor te gebruiken.

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *