Ziizorg_Knop_Gesprek__1_-removebg-preview
Ziizorg_Knop_Netwerk__1_-removebg-preview
Ziizorg_Knop_Persoonlijk__1_-removebg-preview
Ziizorg_Knop_Iedereen__1___1_-removebg-preview
Wij zijn Ziizorg

Wij verzorgen een goede samenwerking tussen het onderwijs en zorg Nederland.

WIJ BEMIDDELEN IN LEERKRACHTEN VOOR HET SPECIAAL EN BASISONDERWIJS

LESSEN IN SOCIAAL-EMOTIONELE VAARDIGHEDEN

WIJ ONDERZOEKEN DE LEERSTRATEGIE VOOR OPTIMALE LEERPRESTATIES

WIJ TESTEN KINDEREN MET DE SYMPTOMEN VAN DYSLEXIE

WIJ GEVEN INZICHT IN DE HERKOMST VAN GEDRAG

SPECIAAL & BASISONDERWIJS

Wij verzorgen een goede samenwerking tussen het onderwijs en zorg Nederland. Met ons netwerk van kinder- en jeugdcoaches (PABO) voorzien wij scholen van sociaal-emotionele lessen in het speciaal en basisonderwijs. Ons lesinhoud is gebaseerd op persoonlijk leiderschap, emotieregulatie en talentontwikkeling.

Wij zijn krachtig in het achterhalen van de kernproblematiek bij gedragsproblemen, het onderzoeken van leerachterstanden en dyslexie.


LEERONDERSTEUNING

Tijdens onze schoolinterventies, onderzoeken wij de (visuele)leerstrategie van kinderen voor optimale leerprestaties.

Moeite hebben met leren, lezen, rekenen, spellen en/of schrijven heeft in veel gevallen te maken met een andere leeringang. Hierdoor kunnen veel kinderen lastig kunnen meekomen in het reguliere onderwijs.


DYSLEXIE & ONDERZOEK

Tijdens onze schoolinterventies, onderzoeken wij de herkomst van leerachterstanden. Bij 95% van de kinderen met de symptomen of het label van dyslexie wordt FD (fixatie disparatie) geconstateerd.

Een visuele oogafwijkingen dat de schoolprestaties zeer negatief kan beïnvloeden. FD zorgt ervoor dat kinderen de letters dansend of wazig zien.

Wij testen kinderen individueel en tijdens onze interne schoolinterventies. In overleg, verzorgen wij een directe doorverwijzing naar een specialist of leerondersteuner.


KINDER- EN JEUGDCOACHING

Wij bemiddelen ook in particuliere zorg aan huis of in de praktijk van onze partners. Al onze trajecten zijn gericht op individuele hulp en het achterhalen van de kernproblematiek.

Op ons YouTube kanaal 'Ziizorg in beeld' vind je meer informatie over onze zorgpartners. Ziizorg praat met verschillende specialisten over hun passie, maatwerktrajecten, werkwijze en ervaring.


62

Kinder- en jeugdcoaches


24

Visueel screeners


30

Leerondersteuners


26

CREF®begeleiders


Zorgadvies Inplannen
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to info@ziizorg.nl

×